KABINET LEGT FOSFAAT AAN BANDEN.

Wat betekenen fosfaatrechten voor u?

Staatsecretaris Dijksma heeft in een brief aangegeven hoe ze de productiebeperking in de melkveehouderij wil regelen. Daarbij heeft ze gekozen voor fosfaatrechten.

De hoofdlijnen van de productiebegrenzing melkveehouderij zijn bekend. Er moeten nog verschillende zaken nader worden uitgewerkt, maar u kunt al grofweg een inschatting maken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor uw melkveebedrijf.

Hoeveel fosfaatrechten krijgt u toegekend?

U krijgt fosfaatrechten toegekend aan de hand van het aantal gehouden melkkoeien en jongvee in 2014. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met de forfaitaire norm van 2015 (zoals deze in de meststoffenwet wordt gehanteerd). Hiermee is 2014 het peiljaar.
Mogelijk worden wijzigingen tussen 2014 en 2 juli 2015 meegenomen. Of dit gaat gebeuren, wordt nader uitgewerkt.

Kringloopwijzer

U kunt ontwikkelingsruimte verdienen door te kiezen voor bedrijfsspecifieke verantwoording in de vorm van de Kringloopwijzer. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, moet u waarschijnlijk beschikken over een Kringloopwijzer van de laatste 3 jaar. Om de uitkomst van de Kringloopwijzer te mogen gebruiken moet de uitkomst geborgd worden. Exacte invulling hiervan is nog niet bekend.

    Grondgebonden.

    Als u wilt groeien, moet u over voldoende fosfaatrechten beschikken en óók voldoen aan de AMvB melkveehouderij. Dit betekent dat u, afhankelijk van uw fosfaatoverschot per hectare, over extra grond moet beschikken

    Handel in rechten.

    De fosfaatrechten worden verhandelbaar. De spelregels voor het verhandelen van fosfaatrechten wordt aangesloten bij het stelsel van dierrechten (varkens en pluimveehouderij). Staatsecretaris Dijksma houdt wel de mogelijkheid om extra regels te stellen aan de verhandeling van fosfaatrechten. De uitwisselbaarheid van productierechten tussen melkvee, varkens en kippen wordt uitgesloten.